Obóz Wszechpolski

Narodowy katolicyzm

Odznaka Apostoła Fatimy dla Obozu Wszechpolskiego

Od roku aktywnie Obóz Wszechpolski wspiera działalność Apostolatu Fatimy. Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi po raz kolejny uhonorowało Obóz Wszechpolski, tym razem otrzymaliśmy Odznakę Apostoła Fatimy, będącą wyrazem uznania dla naszego owocnego zaangażowania. Wspaniałym dowodem katolickiej odwagi i zawierzenia Matce Bożej jest właśnie Obozu Wszechpolskiego udział w Apostolacie Fatimy. Obóz Wszechpolski położy kres […]

Continue Reading

Święta Wielkanocne u Romana Dmowskiego w Chludowie

„Osadnik Roman Dmowski, nabył ośrodek rozparcelowanego majątku Chludowo w pow. poznańskim, jak mówi o tym akt, wydany przez Urząd Ziemski w Poznaniu, na wiosnę roku 1922. Ośrodek, o którym mowa — dobrze znany wielu działaczom Obozu Narodowego w Odrodzonej Polsce. Chludowo — składał się z 6 ha pięknego, starego parku, ze stawem pośrodku i niewielkim […]

Continue Reading

85. lecie Obozu Wszechpolskiego

Obóz Wszechpolski jest rdzennie Polskim Ruchem Narodowym, który swe myśli przewodnie czerpie z tradycji Narodu, z jego bohaterskiej przeszłości. Trzy lata temu 20 marca 2018 roku w 82. rocznicę powstania Narodowej Organizacji Politycznej „Obóz Wszechpolski” została wznowiona jego działalność. Celem Obozu Wszechpolskiego jest wszechstronny rozwój Państwa Polskiego, zapewnienie narodowi Polskiemu, pełnych rządów w państwie, umocnienie […]

Continue Reading

Obóz Wszechpolski wśród darczyńców filmu Via Dolorosa

Obóz Wszechpolski wsparł produkcję Via Dolorosa – Droga zbawienia, najnowszego filmu poświęconego Drodze Krzyżowej, męczeńskiej śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa, realizowanego przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi. Jako darczyńcy zostaliśmy uhonorowanie specjalnymi prezentami! Filmem na płycie DVD wraz z drukowaną broszurą z rozważaniami ks. prof. Pawła Bortkiewicza. Czołem Wielkiej Polsce!

Continue Reading

1 III 2021 r. w dniu Żołnierzy Niezłomnych przywołujemy nazwiska pomordowanych Narodowców Polskich: Działaczy Stronnictwa Narodowego, Żołnierzy Narodowej Organizacji Wojskowej, Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, pomordowanych po 1944 r. przez NKWD, UB, KBW

SYMBOLICZNA LISTA OFIAR: WZYWAMY WAS DO APELU: – Adam DOBOSZYŃSKI – inżynier, autor „Gospodarki narodowej” i „Studiów politycznych”, prezes Stronnictwa Narodowego w Myślenicach, aresztowany po powrocie do Polski z Anglii, rozstrzelany w lochach UB. – Leon DZIUBECKI – prezes konspiracyjnego Zarządu Głównego Stronnictwa Narodowego, skazany na karę śmierci zamienioną na dożywocie, zmarł w lochach UB […]

Continue Reading

Wspaniałe zwycięstwo Narodowej Demokracji w wyborach parlamentarnych 26 I 1919 r.

Wybory zostały, przeprowadzone w szybkim tempie. Polskie państwo nie miało jeszcze zbyt dokładnie ustalonych granic. Wybory odbyły się na obszarach dawnego Królestwa Kongresowego i zachodniej Galicji. W następnych miesiącach, gdy Polska się powiększała o nowe terytoria, sukcesywnie były przeprowadzane wybory uzupełniające skład parlamentu. Uchwalona 22 XI 1918 roku ordynacja dawała prawo wyborcze wszystkim obywatelom, którzy […]

Continue Reading

Kolęda z Obozem Wszechpolskim

Boże nasz Ojcze, nawiedź nasze placówki i oddal od nich wszelkie wrogie zasadzki. Niech w nich przebywają Twoi święci aniołowie i strzegą w pokoju wszystkich Czytelników, Współpracowników, Sympatyków i Członków Obozu Wszechpolskiego, a Twoje błogosławieństwo niech im zawsze towarzyszy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Z bożym błogosławieństwem i życzeniami wszelkich łask w Nowym Roku. Czołem […]

Continue Reading