Przykazania Narodowe

Przykazania Narodowe:

1) Ojczyznę kochaj gorąco, szanuj Jej przeszłość i wierz w Jej przyszłość.

2) Czcij naszych wieszczów, bohaterów i męczenników narodowych, ich pamiątkę obchodź jako święta Narodowe.

3) Znaj historię Narodu swojego, abyś mógł skutecznie go bronić przed potwarzą obcych.

4) Przestrzegaj moralności i religijnego wychowania — ucz dzieci pacierza i religii w języku ojczystym.

5) Mów poprawnie po polsku i przestrzegaj czystości języka polskiego, czytaj dobre książki Polskie, pielęgnuj pieśń Polską, obyczaj Polski i staraj się dla dzieci o gry i zabawy Polskie.

6) Wychowanie dzieci oprzyj na wyrabianiu w nich siły woli, hartu duszy i ciała.

7) Popieraj wszystko, co swojskie, rodzime, choćby przyszło ponieść trud, lub ofiarę materialną.

8) Bierz czynny udział w pracach społecznych i wypełniaj sumiennie obowiązki na siebie przyjęte.

9) Majątek swój i oszczędności umieszczaj tylko w przedsiębiorstwach Polskich, bądź oszczędnym dla siebie i dawaj chętnie i stale na cele Narodowe.

10) Pamiętaj, że kobieta wychowawczynią Narodu — I twórczynią myśli Polskiej i ducha Polskiego.

Czołem Wielkiej Polsce!