20 marca 2018 roku Obóz Wszechpolski wznowił działalność

Obóz Wszechpolski jest rdzennie Polskim Ruchem Narodowym, który swe myśli przewodnie czerpie z tradycji Narodu, z jego bohaterskiej przeszłości.

20 marca 2018 roku w 82 rocznicę powstania Narodowej Organizacji Politycznej „Obóz Wszechpolski” została wznowiona jego działalność.
Obóz Wszechpolski jest nieformalną strukturą Stronnictwa Narodowego (1928-1947).
Dziś, walczymy o rolę Narodu Polskiego we własnym Państwie, o Polską politykę prowadzącą ten Naród na własnej drodze rozwoju, opartej na tysiącletniej swojej kulturze i historii, na dorobku pokoleń.
Naród Polski musi stać się suwerenem we własnym Państwie, bo Państwo Polskie musi być nie Państwem obywatelskim, ale Państwem Narodu Polskiego. Naród, pozbawiony podmiotowości we własnym Państwie, przestaje być Narodem, a staje się mierzwą dla rządzących Państwem, masą niewolników.
Rozpoczęliśmy organiczną pracę, nie chodzi o zdobycie władzy, ale o suwerenność Narodu Polskiego we własnym Państwie, o jego podmiotowość, o Polskę Narodową, Katolicką i w niewypaczonym sensie demokratyczną. Jako formacja polityczna ponadklasowa, stajemy do walki z podziałem klasowym, który osłabia organizm Narodowy, Naród bowiem jest organizmem żywym i do jego rozwoju i życia potrzebne jest harmonijne funkcjonowanie poszczególnych członków, warstw czy klas.
Polskojęzyczne nierządy tzw. III RP systematycznie zwalczają Naród Polski. Polityka zagraniczna na przemian jest zorientowana na takie sztuczne twory jak Izrael, Stany Zjednoczone, Niemcy bądź Ukrainę.
My walczymy o praworządność, o podmiotowość Narodu, o jego bezpieczeństwo przed nadchodzącą zagładą z zachodu Europy w szczególności ze strony tzw. Niemiec.
W Polsce po 1989 roku są nierządy Państwa nad Narodem, ale Obóz Wszechpolski posiada rząd dusz. I ten rząd dusz, rząd sił moralnych i duchowych, okazał się bardziej istotnym i cennym w okresach zagrożenia życia Narodu, niż rząd fizyczny sprawowany nad nim.
Dzisiaj stajemy do walki o rząd dusz, o wyzwolenie tych sił moralnych i duchowych Narodu, które będą decydowały o jego dalszym istnieniu i rozwoju, o jego miejscu w rodzinie narodów świata.
Czołem Wielkiej Polsce!