Obóz Wszechpolski

Narodowy katolicyzm

Święto 3 maja na Mazowszu

Trzeciego Maja Mazowsze tonęło w powodzi sztandarów białoczerwonych. Każdy dom, każde okno niemal witało przechodnia barwami narodowymi lub symbolem orła białego. Tegoroczny obchód święta narodowego był ważniejszy niż zwykle, miał bowiem charakter podwójny. Po pierwsze, tradycyjna rocznica może najpiękniejszego dnia w historii naszej ojczyzny, dnia zbratania całego narodu bez względu na różnicę przynależności stanowych, dnia, […]

Continue Reading

Skończyć ze „świętem” 1 maja

Zbliża się dzień, w którym wychowankowie wrogiej nam, socjal — komunistycznej doktryny wyciągają na ulice miast masy obałamuconych robotników, wciskają im w ręce płachty i transparenty, ziejące hasłami nienawiści do własnego narodu, Kościoła i religii, a wzywające w myśl interesów obcych do „międzynarodowej solidarności proletariatu” i do rozbijania tym sposobem spoistości i zwartości poszczególnych narodów. […]

Continue Reading

86. lecie Obozu Wszechpolskiego

Obóz Wszechpolski jest rdzennie Polskim Ruchem Narodowym, który swe myśli przewodnie czerpie z tradycji Narodu, z jego bohaterskiej przeszłości. 20 marca 2018 roku w 82. rocznicę powstania Narodowej Organizacji Politycznej „Obóz Wszechpolski” została wznowiona jego działalność. 96 lat temu założono Obóz Wielkiej Polski. Jego zasady, jego hasła znalazły gorący odzew w młodym pokoleniu. Zaczęło się […]

Continue Reading

1 III 2022 r. w dniu Żołnierzy Niezłomnych przywołujemy nazwiska pomordowanych narodowców polskich: działaczy Stronnictwa Narodowego, żołnierzy Narodowej Organizacji Wojskowej, Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, pomordowanych po 1944 r. przez NKWD, UB, KBW

SYMBOLICZNA LISTA OFIAR: WZYWAMY WAS DO APELU: – Adama DOBOSZYŃSKIEGO – inżyniera, autora „Gospodarki narodowej” i „Studiów politycznych”, prezesa Stronnictwa Narodowego w Myślenicach, aresztowanego po powrocie do Polski z Anglii, rozstrzelanego w lochach UB. – Leona DZIUBECKIEGO – prezesa konspiracyjnego Zarządu Głównego Stronnictwa Narodowego, skazanego na karę śmierci zamienioną na dożywocie, zmarłego w lochach UB […]

Continue Reading

Wspaniałe zwycięstwo Narodowej Demokracji w wyborach parlamentarnych 26 I 1919 r

Wybory zostały przeprowadzone w szybkim tempie. Polskie państwo nie miało jeszcze zbyt dokładnie ustalonych granic. Wybory odbyły się na obszarach dawnego Królestwa Kongresowego i zachodniej Galicji. W następnych miesiącach, gdy Polska się powiększała o nowe terytoria, sukcesywnie były przeprowadzane wybory uzupełniające skład parlamentu. Uchwalona 22 XI 1918 roku ordynacja dawała prawo wyborcze wszystkim obywatelom, którzy […]

Continue Reading

Wielki Kanclerz Zmartwychwstającej Polski

Pod powyższym tytułem pisał Stanisław Stroiński w „Kurierze Warszawskim”. 83 lata temu zgasł jeden z największych umysłów politycznych na szlaku dziejów Polski. W dziedzinie politycznej niepodobna, oczywiście, oderwać myśli od działania, więc też dzieło polityczne życia śp. Romana Dmowskiego jest w całości wiekopomne. W ciągłości Jego pracy, poprzez lata i dziesiątki lat, przewaga myśli nad […]

Continue Reading