Obóz Wszechpolski

Narodowy katolicyzm

1 września 2022 r. znicze Obozu Wszechpolskiego zapłonęły w miejscu uświęconego krwią Polaków poległych za wolność Ojczyzny

83 lat temu Niemcy napadły na Polskę. 1 września 1939 r. wojska niemieckie bez wypowiedzenia wojny przekroczyły o świcie na całej niemal długości granice Rzeczypospolitej, rozpoczynając tym samym pierwszą kampanię II wojny światowej. We wrześniu 1939 roku w agresji na Polskę przy boku wojsk niemieckich udział wzięły wojska słowackie i ukraińskie. Były to oddziały współpracującego […]

Continue Reading

80 lat temu został zamordowany przez Niemców w Auschwitz Teodor Glensk

Dziś 22 sierpnia 2022 roku w 80. rocznicę śmierci, przypominamy sylwetkę naszego kolegi mgr. Praw Teodora Glenska, zamordowanego przez rozstrzelanie w niemieckim obozie koncentracyjnym w Auschwitz. Teodor Glensk urodził się 6 listopada 1901 roku w Tarnowie Opolskim. Był prawnikiem, narodowo-katolickim działaczem społecznym, członkiem organizacji „Zet” w Poznaniu, tajnego kierownictwa Związku Akademickiego Młodzieży Wszechpolskiej, organizatorem Obozu […]

Continue Reading

105. rocznica powstania Komitetu Narodowego Polskiego

W 105. rocznicę powstania Komitetu Narodowego Polskiego — Obóz Wszechpolski pojawił się w miejscu, gdzie we wrześniu 1886 roku Roman Dmowski wstąpił na wydział fizyczno-matematyczny Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego (na sekcję nauk przyrodniczych). Po czterech latach nauki ukończył studia, a po złożeniu rozprawy pt. „Przyczynek do morfologii wymoczków włoskowatych” otrzymał uczony stopień kandydata nauk przyrodniczych. Obecnie […]

Continue Reading

81. rocznica męczeńskiej śmierci Św. Maksymiliana Marii Kolbego

Dr. filozofii i teologii, franciszkanin, Rajmund Maksymilian Maria Kolbe urodził się 8 stycznia 1894 roku w Zduńskiej Woli pod Łodzią. Rodzina Kolbe w 1897 r. przeniosła się do Pabianic, gdzie 5 lat później Rajmund przyjął Pierwszą Komunię Świętą i Bierzmowanie. Po rekolekcjach prowadzonych w Pabianicach przez franciszkanów ze Lwowa postanowił wstąpić do ich zakonu. We […]

Continue Reading

149 lat temu urodził się Generał Józef Haller

W dniu 13 sierpnia 2022 r. w 149. rocznicę urodzin Józefa Hallera – generała broni Wojska Polskiego, Naczelnego Dowódcy wszystkich Wojsk Polskich od 4 października 1918 roku, komendanta Legionów, od 16 marca do 2 kwietnia 1915 roku, pełniącego obowiązki komendanta Legionów od 4 do 13 listopada 1916 roku, uczestnika wojny polsko-ukraińskiej w maju–czerwcu 1919 wraz […]

Continue Reading

158. rocznica urodzin Romana Dmowskiego

W 1875 roku Roman Dmowski rozpoczął naukę w III Gimnazjum w Warszawie. Było to siedmioklasowe gimnazjum męskie z rosyjskim językiem wykładowym, mieszczące się na Krakowskim Przedmieściu 3 w budynku projektu Bolesława Podczaszyńskiego i Antoniego Sulimowskiego. Obecnie znajduje się w tym budynku Instytut Filozofii oraz część Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. 9 sierpnia 2022 roku […]

Continue Reading

78. lat temu wybuchło Powstanie Warszawskie

W dniu 1 sierpnia 2022 r. w 78. rocznicę wybuchu powstania warszawskiego Obóz Wszechpolski oddaje cześć wszystkim pomordowanym Polakom, pod tablicą upamiętniająca 17. cywilów zamordowanych przez Niemców w pierwszym dniu powstania warszawskiego. Ofiary, które wyciągnięto z pobliskiego schronu, a następnie rozstrzelano. Pamiętamy również o Polakach, którzy na przestrzeni od 1 VIII do 10 X 1944 […]

Continue Reading