Obóz Wszechpolski

Narodowy katolicyzm

Wspaniałe zwycięstwo Narodowej Demokracji w wyborach parlamentarnych 26 I 1919 r

Wybory zostały przeprowadzone w szybkim tempie. Polskie państwo nie miało jeszcze zbyt dokładnie ustalonych granic. Wybory odbyły się na obszarach dawnego Królestwa Kongresowego i zachodniej Galicji. W następnych miesiącach, gdy Polska się powiększała o nowe terytoria, sukcesywnie były przeprowadzane wybory uzupełniające skład parlamentu. Uchwalona 22 XI 1918 roku ordynacja dawała prawo wyborcze wszystkim obywatelom, którzy […]

Continue Reading

Wielki Kanclerz Zmartwychwstającej Polski

Pod powyższym tytułem pisał Stanisław Stroiński w „Kurierze Warszawskim”. 83 lata temu zgasł jeden z największych umysłów politycznych na szlaku dziejów Polski. W dziedzinie politycznej niepodobna, oczywiście, oderwać myśli od działania, więc też dzieło polityczne życia śp. Romana Dmowskiego jest w całości wiekopomne. W ciągłości Jego pracy, poprzez lata i dziesiątki lat, przewaga myśli nad […]

Continue Reading

80 lat temu został aresztowany przez Niemców Teodor Glensk

Mgr. Praw Teodor Glensk urodził się 6 listopada 1901 roku w Tarnowie Opolskim. Był prawnikiem, narodowo-katolickim działaczem społecznym, członkiem organizacji „Zet” w Poznaniu, tajnego kierownictwa Związku Akademickiego Młodzieży Wszechpolskiej, organizatorem Obozu Wielkiej Polski w Poznańskiem, był także członkiem Stronnictwa Narodowego i wreszcie Obozu Wszechpolskiego, w którym zasiadał w Zarządzie Głównym w 1939 r. Pod jego […]

Continue Reading

Pokój ludziom dobrej woli

Odwiecznym zwyczajem i w tym roku w dzień Narodzenia Bożego rozkołyszą się dzwony jak Polska długa i szeroka. Popłyną poważne dźwięki dzwonów wspaniałych katedr Krakowa, Warszawy, Gdańska, Poznania, Gniezna a wtórować im będą niepozorne nieraz dzwonki i dzwoneczki zgarbionych i omszałych od starości małych, drewnianych kościółków wiejskich Śląska, Kielecczyzny, Pomorza oraz pełnego uroku Mazowsza. Razem […]

Continue Reading

Na listopadową rocznicę

W przedostatni wieczór listopadowy zwracają się myśli nasze ku tym postaciom naszej przeszłości, które w bohaterskiej walce o najświętsze prawa narodu, przekazały pokoleniom przykłady męstwa i ofiarnego poświęcenia. Żołnierz polski przejrzał chytrość Moskala, pragnącego go skuć na wieki w więzy niewolnictwa. Postanowił je zerwać, lecz że ich nie zerwał, nie jego to wina. Wodzowie nieufni […]

Continue Reading

157. rocznica chrztu świętego, Romana Dmowskiego

Na zewnętrznej ścianie Kościoła Matki Bożej Loretańskiej, znajduje się tablica, która przypomina, iż w tym miejscu 13 listopada 1864 r. został ochrzczony – Roman Dmowski, mąż stanu, przywódca obozu narodowego, współtwórca niepodległej, wychowawca narodu, który na konferencji wersalskiej wprowadził Polskę do grona zwycięzców I wojny światowej, a niezwykle wytrwałą pracą dyplomatyczną przyczynił się do odbudowania […]

Continue Reading

120 lat temu urodził się na Opolszczyźnie Teodor Glensk

Dziś 6 listopada 2021 roku w 120. rocznicę urodzin przypominamy sylwetkę naszego kolegi mgr. Praw Teodora Glenska, zamordowanego przez rozstrzelanie w niemieckim obozie koncentracyjnym w Auschwitz. Teodor Glensk urodził się 6 listopada 1901 roku w Tarnowie Opolskim. Był prawnikiem, narodowo-katolickim działaczem społecznym, członkiem organizacji „Zet” w Poznaniu, tajnego kierownictwa Związku Akademickiego Młodzieży Wszechpolskiej, organizatorem Obozu […]

Continue Reading