79. rocznica zbrodni Ludobójstwa dokonanego przez Ukraińców na Polakach

W poniedziałek 11 lipca 2022 r. – w 79. rocznicę ludobójstwa ukraińskiego – obchodzimy, Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich szowinistów na Polakach.

22 lipca 2016 r. została ustanowiona specjalna uchwała Sejmu. 11 lipca jest rocznicą „Krwawej niedzieli” z 1943 r., w której trakcie na ziemi Wołyńskiej doszło do masowego ludobójstwa na Polakach.

W niedzielę 11 lipca 1943 roku Ukraińcy dopuścili się zaplanowanego napadu na niespełna 100 polskich miejscowości, przeważnie w powiatach kowelskim, horochowskim i włodzimierskim. Była to kulminacja mordów mających miejsce od lutego 1943 roku do wiosny 1945 roku. Tylko tego dnia jest bardzo prawdopodobne, że zginęło ok. 8 tys. Polaków – przeważnie kobiety, dzieci i starcy. Polacy ginęli od kul, siekier, wideł, noży i innych narzędzi, często w kościołach w trakcie Mszy św. i nabożeństw. Tę zbrodnię, pion śledczy IPN zakwalifikował jako ludobójstwo, przeprowadzili Ukraińcy na Polakach na Wołyniu, Galicji Wschodniej, także części Lubelszczyzny, Podkarpacia i Polesia. W latach 1943–1945 zamordowano co najmniej 100 tys. Polaków.

W Warszawie 11 lipca 2022 r. Obóz Wszechpolski, przy tablicy pamięci Weroniki Wąsik „Wery” zabitej przez Ukraińców, upamiętnił Polskie Ofiary ukraińskiego ludobójstwa.

Tablica znajduje się na Warszawskim Nowym Mieście przy ul. Długiej 13/15.

Czołem Wielkiej Polsce!