Choinki Grochowskie

Lasek Grochowski, występujący we wspomnieniach uczestników Powstania Listopadowego i w opisach historyków, obejmował cały teren obecnego Ronda Wiatraczna i najbliższego otoczenia.

Z lasku tego dochowało się do dzisiaj zaledwie 12 sosen na posesjach domów ul. Dobrowoja nr 3, 5, 7 i 9. Ulica Dobrowoja rozcina klin, jaki tworzą zbliżające się do siebie ul. Grochowska i Aleja Waszyngtona.

Lasek Grochowski uległ zniszczeniu w latach 1934-1938 w toku realizacji dwu wielkich inwestycji drogowych, m.in. kapitalnej i zasadniczej przebudowy ul. Grochowskiej, która — z zaniedbanej podmiejskiej drogi — stała się ulicą nieustępującą ulicom śródmieścia, oraz budowy nowej zupełnie Alei Waszyngtona, na miejscu dawnej Czerwonej Drogi. Dzięki tym inwestycjom Grochów uzyskał dogodne połączenie z mostem Poniatowskiego i z centrum stolicy.

Część lasku zajęło budownictwo mieszkaniowe, szybko rozwijające się przy tych ważnych arteriach komunikacyjnych. W trakcie budowy natrafiono na mogiły powstańców 1831 r.

Złe warunki glebowe, spowodowane gęstą zabudową terenu oraz rozwojem motoryzacji, nie wróżą drzewom długiej wegetacji.

Czołem Wielkiej Polsce!