102. rocznica powstania Komitetu Narodowego Polskiego (15 VIII 1917)

Dziś mija 102. rocznica powstania Komitetu Narodowego Polskiego – organizacji, która odegrała dużą rolę w procesie odzyskiwania niepodległości.

15 sierpnia 1917 r. założony został w Paryżu Komitet Narodowy Polski. Roman Dmowski został jego prezesem. Na skutek jego planowej i wytężonej akcji, komitet został kolejno uznany przez rządy francuski, angielski, włoski i amerykański, jako oficjalne przedstawicielstwo polityczne Polski, któremu podporządkowana została tworząca się na zachodzie armia polska. Sprawa polski stanęła na mocnym gruncie. Państwa sprzymierzone włączyły do przyszłych warunków pokoju niepodległości Polski, zjednoczonej i z dostępem do morza, uznając ją jednocześnie za swego sprzymierzeńca.

Komitet został uznany za oficjalne przedstawicielstwo polskie w rokowaniach pokojowych przed zawarciem traktatu wersalskiego. Oficjalnie delegatami Polski na konferencji pokojowej zostali Roman Dmowski i Ignacy Paderewski.

Czołem Wielkiej Polsce!