Obóz Wszechpolski obrońcą zasad i wartości chrześcijańskich w Polsce

Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi uhonorowało Obóz Wszechpolski albumem z fotografiami Stanisława Markowskiego „Kaznodzieja Narodu” jako wyraz wdzięczności za wielką hojność oraz aktywne uczestnictwo w dziele obrony zasad i wartości chrześcijańskich w Polsce.

Czołem Wielkiej Polsce!