Święto 3 maja

Trzeciego Maja w poprzednich latach Polska tonęła w powodzi sztandarów biało czerwonych. Obecnie niewiele domów, okien witało przechodniów barwami narodowymi lub symbolem orła białego.

Tradycyjna rocznica może najpiękniejszego dnia w historii naszej ojczyzny, dnia zbratania całego narodu bez względu na różnicę pochodzenia i przynależności stanowych, dnia, który w naszym rodzimym ustroju społeczeństwa stanowił początek nowej ery, została zepchnięta na drugi plan. Tak jakby Naród Polski w swojej ojczyźnie stał się tym drugim — gorszym.

Każdy grosz, każde najmniejsze mienie stanowiące majątek narodowy wydarte naszej wspólnocie postrzegamy jako sprzeniewierzenie się Polskim interesom Narodowym. Przyjdzie czas, że wystawimy za to rachunek — sługusom żywiołu ukraińskiego.

Obóz Wszechpolski w spokoju i zadumie uczcił rocznicę uchwalenia konstytucji. Odcinamy się od bylejakości politykierów mieniących się klasą polityczną, która na co dzień wysługuje się obcym żywiołom, tym samym prowadząc do ruiny Naród Polski. Dzisiaj wycierają sobie nami gębę. Jakie to jest małe podłe i jakie niepolskie.

Przeżyliśmy w naszej historii różne zawirowania dziejowe, przeżyjemy również obecne zaprzaństwo.

Czołem Wielkiej Polsce!