703 lata Bożego Ciała w Polsce

703 lata temu wprowadzono uroczystość Bożego Ciała do kalendarza świąt w Kościele. Papież Urban IV, w sierpniu 1264 roku ogłosił bullę, na mocy której Boże Ciało stało się świętem całego Kościoła. Papież Klemens V w 1314 roku odnowił święto Bożego Ciała, a wprowadził je do kalendarza świąt w całym Kościele w roku 1317 papież Jan XXII. Na ziemiach Polskich uroczyste procesje Bożego Ciała łączą się z manifestowaniem przynależności narodowej. To ważna i piękna rocznica.

Z okazji tego jubileuszu Kartę Przyjaciela Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi otrzymał prezes Obozu Wszechpolskiego, w podziękowaniu za dotychczasowe wsparcie udzielone akcjom stowarzyszenia.

Czołem Wielkiej Polsce!