Pierwszy Transport Polaków do KL Auschwitz

14 czerwca 1940 roku niemiecki okupant deportował do obozu Auschwitz 728. Polaków, byli to głównie ludzie młodzi, harcerze, studenci, członkowie organizacji narodowych, także żołnierze września 1939 roku, którym nie udało się przebić na Węgry do organizowanej tamże Polskiej Armii.

W pierwszym transporcie do niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz byli wyłącznie Polacy, mieszkańcy Tarnowa.

Taki był początek największego niemieckiego obozu koncentracyjnego i obozu zagłady Polaków.

Ten obóz został założony w 1940 roku przez niemiecką Trzecią Rzeszę. Cel obozu był oczywisty, eksterminacja Narodu Polskiego.

Pomiędzy czerwcem 1940 a wiosną 1942 roku 95 procent wszystkich więźniów to byli wyłącznie Polacy. Trzeba przyznać, że znaczne nasilenie się transportów z polakami przypada na lata 1942-1943. W tym czasie nastąpiło apogeum niemieckiego terroru wobec narodu polskiego.

Wśród więźniów znalazł się nasz kolega z Obozu Wszechpolskiego mgr. praw Teodor Glensk, zarejestrowano go pod numerem 41667. Teodor Glensk, z rozkazu Himmlera, został rozstrzelany w Auschwitz w dniu 22 sierpnia 1942 roku o godz. 17.00.

Auschwitz było miejscem eksterminacji elity Narodu Polskiego. Było tam wielu polityków np. ze Stronnictwa Narodowego Roman Rybarski i Witold Teofil Staniszkis, wielu oficerów, pisarzy, artystów, aktorów, profesorów, arystokratów, sportowców, księży, kleryków, zakonników i sióstr zakonnych. Najbardziej znanym księdzem zamordowanym w tym niemieckim obozie koncentracyjnym jest św. Maksymilian Maria Kolbe.

Pamiętamy o wszystkich ponad 150. tys. Polakach deportowanych do KL Auschwitz, o ponad 70. tys. Polakach, którzy zostali tam zamęczeni. Polacy w KL Auschwitz byli mordowani przez niemieckich oprawców w trakcie niewolniczej pracy. Byli dziesiątkowani wskutek głodu i chorób. Ginęli w kompanii karnej, w areszcie w bloku 11., byli rozstrzeliwani na Żwirowisku i pod Ścianą Śmierci na dziedzińcu bloku 11., byli także wieszani.

Politycy niemieccy zaplanowali zagładę całego narodu polskiego. To miała być eksterminacja, w najlepszym razie wysiedlenie na Syberię nawet 85 proc. Polaków.

Obóz Wszechpolski w 80. rocznicę deportacji pierwszych polaków do KL Auschwitz oddaje Im cześć. To jest nasz głos w sprawie polskiej martyrologii pod niemiecką okupacją w czasie drugiej wojny światowej.

To jest prawda Oświęcimska.

Czołem Wielkiej Polsce!