103. rocznica powstania Komitetu Narodowego Polskiego (15 VIII 1917)

Dziś mija 103. rocznica powstania Komitetu Narodowego Polskiego – organizacji, która odegrała znaczącą rolę w procesie odzyskiwania niepodległości.

Założył ją Roman Dmowski. Gdy w 1915 r. ziemie polskie zaboru rosyjskiego znalazły, się pod okupacją niemiecką i austriacką wyjechał do Francji. Tam Roman Dmowski działał na rzecz sprawy polskiej.

15 VIII 1917 r. w Lozannie (Szwajcaria) z inicjatywy Romana Dmowskiego i pod jego przewodnictwem powołany został do życia Komitet Narodowy Polski (KNP). Było to oficjalne przedstawicielstwo polityki polskiej na Zachodzie. Obok Romana Dmowskiego w jego skład weszli m.in. Ignacy Paderewski, Erazm Piltz, Marian Seyda, Konstanty Skirmunt, Maurycy Zamoyski. Wsparcia KNP udzieliło wielu działaczy politycznych i gospodarczych z Polski, zwłaszcza tych związanych ruchem narodowo-demokratycznym. Przede wszystkim jednak Komitet został uznany za oficjalne polskie przedstawicielstwo przez państwa Ententy – Francję, Wielką Brytanię, Stany Zjednoczone i Włochy. W lutym 1918 r. pod kuratelę KNP oddana została istniejąca od 1917 r. Armia Polska we Francji, zwana „błękitną armią”.

Komitet został uznany za oficjalne przedstawicielstwo polskie w rokowaniach pokojowych przed zawarciem traktatu wersalskiego. Oficjalnie delegatami Polski na konferencji pokojowej zostali Roman Dmowski i Ignacy Paderewski.

Czołem Wielkiej Polsce!