Wniebowzięcie N.M. Panny

MODLITWA O WIELKĄ POLSKĘ

Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Świętej Jedyny, Panie Jezu Chryste i Ty, Najświętsza Panno Kalwaryjska z cudownego obrazu, raczcie wejrzeć na szczerość dusz naszych i na czystość dążenia naszego. Choć grzeszni i ułomni wielce, pod Twoją Najświętsza Panno, opiekę się uciekamy i Ciebie za Orędowniczkę naszą obieramy.
Jakoś sama cierpiała pod Krzyżem Syna Twego, Matko Bolejąca, tako wejrzyj na ucisk i utrapienie Ojczyzny Polski naszej. Wejrzyj, na głód i niedolę milionów, które bez pracy i chleba pozostają. Na podeptanie prawa Bożego wejrzyj.
Na pognębienie wejrzyj najuczciwszych, na zanik sumienia. Wejrzyj, jako się panoszą coraz zuchwalej wrogowie Wiary naszej Świętej i Kościoła Bożego. Wejrzyj na braci naszych, którzy za miłość Narodu i Ojczyzny pokutują, zdrowie tracą i mienie, na uciemiężenie godności ludzkiej i wolności. Wejrzyj na tę naszą niedolę i poniewierkę.
Pod Twoją obronę się chronimy, Panno Najświętsza na Kalwarii cudami słynąca. Tobie wiarę i miłość ślubujemy. Klęknij wraz z nami, Królowo Korony Polskiej, u podnóża tronu Syna Twego i poprzyj modły nasze, gdyż oto błagamy o spełnienie marzeń naszych, dla których walczymy i cierpimy.
O Polskę godziwą — błagamy Cię Panie!
O Polskę sprawiedliwą — błagamy Cię Panie!
O Ojczyznę dla ubogich — błagamy Cię Panie!
O Polskę dla Polaków — błagamy Cię Panie!
O Polskę katolickiego nabożeństwa — błagamy Cię Panie!
O Polskę ludzi wolnych — błagamy Cię Panie!
O Polskę ludzi sytych — błagamy Cię Panie!
O Polskę czystego sumienia — błagamy Cię Panie!
O Polskę uczciwości i miłosierdzia — błagamy Cię Panie!
O Wielką Polskę — błagamy Cię Panie!
Racz nam dać, Panie, Polskę Wielką i Godziwą, która by była na wzór Królestwa Twego.
Amen.
Modlitwę tę napisał nasz kol. Adam Doboszyński ur. w 1904 r., zamordowany w 1949 r., przez chazarskie żydostwo.

Modlitwa po raz pierwszy była odmówiona 14 sierpnia 1935 r. przez czterotysięczną pielgrzymkę narodową w Kalwarii Zebrzydowskiej. Obecnie jest modlitwą Obozu Wszechpolskiego.
Czołem Wielkiej Polsce!