Odznaka Apostoła Fatimy dla Obozu Wszechpolskiego

Od roku aktywnie Obóz Wszechpolski wspiera działalność Apostolatu Fatimy. Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi po raz kolejny uhonorowało Obóz Wszechpolski, tym razem otrzymaliśmy Odznakę Apostoła Fatimy, będącą wyrazem uznania dla naszego owocnego zaangażowania.

Wspaniałym dowodem katolickiej odwagi i zawierzenia Matce Bożej jest właśnie Obozu Wszechpolskiego udział w Apostolacie Fatimy.

Obóz Wszechpolski położy kres nieszczęściom zagrażającym Polakom, Polskim rodzinom, Kościołowi i całej naszej Ojczyźnie.

Polska jest niszczona przede wszystkim przez:

stopniowe niszczenie rodziny

niemoralność

haniebne akcje podejmowane przez homoseksualistów

agitacje agresywnych środowisk feministycznych

I wreszcie to, co najbardziej nas martwi stopniowy, ale konsekwentny upadek religijny naszego kraju, w wyniku którego wielu naszych rodaków opuszcza Kościół, wyrzeka się wiary, poddaje się zwątpieniu…

Ta sytuacja napawa nas niepokojem, a nawet wstrętem.

Przypominamy, że poprzez swoje działania Obóz Wszechpolski gorliwie przeciwstawia się temu zalewowi nieprawości.

Dlatego gorąco wszystkich Polaków zachęcamy, by zdecydowali się wstąpić w szeregi Obozu Wszechpolskiego.

Wiele dobra przynosi Polsce zaangażowanie wielu kolegów, którzy działają w Obozie Wszechpolskim.

Mamy jeszcze wiele do zrobienia w dziedzinie ratowania naszej narodowo-katolickiej Polski przed zalewem niemoralności.

Czołem Wielkiej Polsce!