Obóz Wszechpolski

Narodowy katolicyzm

80 lat temu został aresztowany przez Niemców Teodor Glensk

Mgr. Praw Teodor Glensk urodził się 6 listopada 1901 roku w Tarnowie Opolskim. Był prawnikiem, narodowo-katolickim działaczem społecznym, członkiem organizacji „Zet” w Poznaniu, tajnego kierownictwa Związku Akademickiego Młodzieży Wszechpolskiej, organizatorem Obozu Wielkiej Polski w Poznańskiem, był także członkiem Stronnictwa Narodowego i wreszcie Obozu Wszechpolskiego, w którym zasiadał w Zarządzie Głównym w 1939 r. Pod jego […]

Continue Reading

Pokój ludziom dobrej woli

Odwiecznym zwyczajem i w tym roku w dzień Narodzenia Bożego rozkołyszą się dzwony jak Polska długa i szeroka. Popłyną poważne dźwięki dzwonów wspaniałych katedr Krakowa, Warszawy, Gdańska, Poznania, Gniezna a wtórować im będą niepozorne nieraz dzwonki i dzwoneczki zgarbionych i omszałych od starości małych, drewnianych kościółków wiejskich Śląska, Kielecczyzny, Pomorza oraz pełnego uroku Mazowsza. Razem […]

Continue Reading

Na listopadową rocznicę

W przedostatni wieczór listopadowy zwracają się myśli nasze ku tym postaciom naszej przeszłości, które w bohaterskiej walce o najświętsze prawa narodu, przekazały pokoleniom przykłady męstwa i ofiarnego poświęcenia. Żołnierz polski przejrzał chytrość Moskala, pragnącego go skuć na wieki w więzy niewolnictwa. Postanowił je zerwać, lecz że ich nie zerwał, nie jego to wina. Wodzowie nieufni […]

Continue Reading

157. rocznica chrztu świętego, Romana Dmowskiego

Na zewnętrznej ścianie Kościoła Matki Bożej Loretańskiej, znajduje się tablica, która przypomina, iż w tym miejscu 13 listopada 1864 r. został ochrzczony – Roman Dmowski, mąż stanu, przywódca obozu narodowego, współtwórca niepodległej, wychowawca narodu, który na konferencji wersalskiej wprowadził Polskę do grona zwycięzców I wojny światowej, a niezwykle wytrwałą pracą dyplomatyczną przyczynił się do odbudowania […]

Continue Reading

120 lat temu urodził się na Opolszczyźnie Teodor Glensk

Dziś 6 listopada 2021 roku w 120. rocznicę urodzin przypominamy sylwetkę naszego kolegi mgr. Praw Teodora Glenska, zamordowanego przez rozstrzelanie w niemieckim obozie koncentracyjnym w Auschwitz. Teodor Glensk urodził się 6 listopada 1901 roku w Tarnowie Opolskim. Był prawnikiem, narodowo-katolickim działaczem społecznym, członkiem organizacji „Zet” w Poznaniu, tajnego kierownictwa Związku Akademickiego Młodzieży Wszechpolskiej, organizatorem Obozu […]

Continue Reading

Pamięci bohaterów

Im większy cel wytkniemy sobie do osiągnięcia, na tym większe ofiary potrafimy się zdobyć. Każdy z nas, gdy przyjdzie mu stanąć wobec trudnego zadania, często obiecuje coś poświęcić, byle rzecz upragnioną uzyskać. Walki bez ofiar nie ma. Walczymy nie tylko o cele osobiste. Istnieją sprawy, choć nie dotyczące naszego zawodu, chleba codziennego, czy osobistego szczęścia, […]

Continue Reading

1 września 2021 r. znicze Obozu Wszechpolskiego zapłonęły przy kamieniu pamiątkowym poświęconym bohaterskiemu Płk. Antoniemu Władysławowi Żurowskiemu

82 lata temu Niemcy napadły na Polskę. 1 września 1939 r. wojska niemieckie bez wypowiedzenia wojny przekroczyły o świcie na całej niemal długości granice Rzeczypospolitej, rozpoczynając tym samym pierwszą kampanię II wojny światowej. We wrześniu 1939 roku w agresji na Polskę przy boku wojsk niemieckich udział wzięły wojska słowackie i ukraińskie. Były to oddziały współpracującego […]

Continue Reading