149 lat temu urodził się Generał Józef Haller

W dniu 13 sierpnia 2022 r. w 149. rocznicę urodzin Józefa Hallera generała broni Wojska Polskiego, Naczelnego Dowódcy wszystkich Wojsk Polskich od 4 października 1918 roku, komendanta Legionów, od 16 marca do 2 kwietnia 1915 roku, pełniącego obowiązki komendanta Legionów od 4 do 13 listopada 1916 roku, uczestnika wojny polsko-ukraińskiej w maju–czerwcu 1919 wraz z częścią swojej armii (I Korpus gen. Odry), 15 czerwca 1919 przeniesionego na granicę niemiecką i mianowanego dowódcą Frontu Południowo-Zachodniego, na wypadek wojny z Niemcami, ministra bez teki w drugim rządzie Władysława Sikorskiego w październiku 1939 roku, przewodniczącego Obywatelskiego Komitetu Wykonawczego Obrony Państwa w 1920 roku, dowódcy Frontu Północnego w czasie wojny polsko-bolszewickiej, generalnego Inspektora Armii Ochotniczej w 1920 roku, prezesa Rady Naczelnej Stronnictwa Pracy w 1937 roku, komendanta Polowych Drużyn Sokolskich w 1913 roku, harcmistrza, przewodniczącego ZHP, prezesa Komitetu PCK, działacza politycznego i społecznego, kawalera Orderów: Orła Białego i Virtuti Militari, Obóz Wszechpolski oddał MU honory przy kamieniu pamiątkowym na Pl. Hallera, na Warszawskiej Nowej Pradze.

Pamiętamy również o wszystkich żołnierzach Hallerczykach, dla których najważniejsza była zawsze Polska.

Czołem Wielkiej Polsce!