1 września 2022 r. znicze Obozu Wszechpolskiego zapłonęły w miejscu uświęconego krwią Polaków poległych za wolność Ojczyzny

83 lat temu Niemcy napadły na Polskę. 1 września 1939 r. wojska niemieckie bez wypowiedzenia wojny przekroczyły o świcie na całej niemal długości granice Rzeczypospolitej, rozpoczynając tym samym pierwszą kampanię II wojny światowej.

We wrześniu 1939 roku w agresji na Polskę przy boku wojsk niemieckich udział wzięły wojska słowackie i ukraińskie. Były to oddziały współpracującego z Niemcami rządu ks. Józefa Tiso, które maszerując, bez walk przez nie broniony teren Bieszczadów w Baligrodzie dołączyły już do wojsk niemieckich, oraz sformowany przez Abwehrę Legion Ukraińskich Nacjonalistów pod dowództwem członków prowidu OUN Romana Suszki i Osypa Bojdunyka. Składał się on z dwóch batalionów (kureni) i liczył około 600 żołnierzy, a jeden z jego pododdziałów dotarł aż pod Lwów. Kureniami dowodzili: por. Osyp Karaczewśkyj „Swoboda” oraz por. Jewhenij Hutowicz „Norim”.

W wyniku ataków ukraińskich we wrześniu 1939 roku straciło życie około 6 – 8 tysięcy Polaków. Był to skutek roznieconego szowinizmu ukraińskiego, ale także „zwykłej” zachłanności ukraińskiego chłopstwa rabujących Polakom dobytek.

Władze Obozu Wszechpolskiego uczciły pamięć obrońców ojczyzny. Zapłonął znicz w miejscu uświęconym krwią Polaków poległych za wolność Ojczyzny. 12 listopada 1943 na ul. Kępnej róg Jagiellońskiej Niemcy dokonali ulicznej egzekucji grupy Polskich więźniów Pawiaka. W latach 50. na znajdującym się w tym miejscu murze umieszczono tablicę pamiątkową.

W 83. rocznicę tego nikczemnego, tchórzliwego ataku na naszą Ojczyznę, Obóz Wszechpolski oddaje cześć wszystkim pomordowanym Polakom, przez Niemców i Ukraińców.

Czołem Wielkiej Polsce!