Msza św. za Ojczyznę

Dziś o godz. 10.00 w parafii Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych na Chomiczówce w Warszawie rozpoczęła się uroczysta Msza św. w int. Ojczyzny. Obóz Wszechpolski wystawił poczet sztandarowy.

Dziś, gdy Polską targają liczne podziały, wzajemne oskarżanie się i posądzenia, a zachowania niektórych polskojęzycznych obywateli zakrawają na zdradę narodową – to sam Naród Polski nie potrafi z tym sobie poradzić.

Dziś, ciesząc się pozorną wolnością naszej Ojczyzny, pragniemy dziękować dobremu Bogu oraz tym wszystkim, którzy ponad sto lat temu przyczynili się do zmartwychwstania Rzeczpospolitej. Zasługują oni na pamięć i wdzięczność.

Obecnie dostrzegamy pogłębianie się procesu utraty zmysłu historycznego szczególnie u tych, którzy są na służbie państwowej. Często impulsem gwałtownych wystąpień z ich strony są emocje: złość i gniew, jednak odbierają one rozsądek i budują przepaść.
Dziś wielu ludzi, zwłaszcza tych u steru władzy, chc
e budować naszą przyszłość na swój sposób — niezgodny z polską racją stanu, nie pytając nas Polaków o zdanie, lekceważąc i odrzucając osiągnięcia poprzednich pokoleń. Pragną zerwać z tym wszystkim, co było wartością dla naszych rodziców i dziadków.
Tym, którzy głośno krzyczą: odrzućmy przeszłość, a skupmy się na przyszłości, trzeba przypomnieć myśli Romana Dmowskiego: „Prawdziwy patriotyzm nie może mieć na względzie interesów jednej klasy, ale dobro całego narodu”.

Czołem Wielkiej Polsce!