104. Rocznica podpisania Traktatu Wersalskiego

Obóz Wszechpolski, w Kościele Matki Bożej Loretańskiej, przy tablicy, poświęconej Romanowi Dmowskiemu, oddaje hołd, mężowi stanu, przywódcy obozu narodowego, współtwórcy niepodległej, wychowawcy narodu, który 104 lata temu na konferencji wersalskiej wprowadził Polskę do grona zwycięzców I wojny światowej, a niezwykle wytrwałą pracą dyplomatyczną przyczynił się do odbudowania państwa polskiego.

Upamiętniamy wybitnego męża stanu i polityka-Romana Dmowskiego, autora m.in. wielkiego ponadczasowego dzieła, Myśli nowoczesnego Polaka, którego cytat: Jestem Polakiem więc mam obowiązki polskie…, jakże dzisiaj jest aktualny.

104 lata temu został podpisany Traktat Wersalski przez Romana Dmowskiego. To bardzo ważne wydarzenie w skali Europy, które spowodowało odzyskanie przez Polskę niepodległości, było to zwieńczenie olbrzymiej pracy politycznej Romana Dmowskiego i całego Obozu Narodowego w czasach I wojny światowej. Zatem 28 czerwca, a nie 11 listopada odzyskaliśmy niepodległość. Ongi władze poszczególnych państw Europy odbierały Ojca Polskiego Nacjonalizmu jako reprezentanta Narodu Polskiego, dzięki wcześniejszemu formułowaniu i realizacji jego celów politycznych w ramach Komitetu Narodowego Polskiego.

Nie kto inny jak Roman Dmowski podejmował decyzje w sprawie Polskich granic, prowadził walkę dyplomatyczną.

Sto cztery lata temu gabinety władzy ówczesnych stolic świata stały przed Nim otworem. W rzeczy samej osiągnął to, ponieważ nie ulegał, nie podporządkowywał się innym, twardo, konsekwentnie, należycie reprezentował interes Narodu Polskiego.

Obóz Wszechpolski jako struktura przedwojennego Stronnictwa Narodowego kultywuje, myśli Romana Dmowskiego pamiętając o tej ważnej dacie w historii Polski.

Traktat Wersalski formalnie zakończył I wojnę światową. Podpisano go 28 czerwca 1919. roku, a ratyfikowany został 10 stycznia 1920. roku w Paryżu, z tą datą wszedł w życie.

Czołem Wielkiej Polsce!