11 lipca 2023 r. – 80. rocznica zbrodni Ludobójstwa dokonanego przez Ukraińców na Polakach

We wtorek 11 lipca 2023 r. – w 80. rocznicę ludobójstwa ukraińskiego – obchodzimy, Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich szowinistów na Polakach.

22 lipca 2016 r. została ustanowiona specjalna uchwała Sejmu. 11 lipca jest rocznicą „Krwawej niedzieli” z 1943 r., w której trakcie na ziemi Wołyńskiej doszło do masowego ludobójstwa na Polakach.

W niedzielę 11 lipca 1943 roku Ukraińcy dopuścili się zaplanowanego napadu na niespełna 100 polskich miejscowości, przeważnie w powiatach kowelskim, horochowskim i włodzimierskim. Była to kulminacja mordów mających miejsce od lutego 1943 roku do wiosny 1945 roku. Tylko tego dnia jest bardzo prawdopodobne, że zginęło ok. 8 tys. Polaków – przeważnie kobiety, dzieci i starcy. Polacy ginęli od kul, siekier, wideł, noży i innych narzędzi, często w kościołach w trakcie Mszy św. i nabożeństw. Tę zbrodnię, pion śledczy IPN zakwalifikował jako ludobójstwo, przeprowadzili Ukraińcy na Polakach na Wołyniu, Galicji Wschodniej, także części Lubelszczyzny, Podkarpacia i Polesia. W latach 1943–1945 zamordowano co najmniej 100 tys. Polaków.

W Warszawie 9 lipca 2023 r. Obóz Wszechpolski, przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie, gdzie również znajduję się tablica upamiętniająca żołnierzy polskiej samoobrony broniących lokalnej społeczności przed ukraińskimi nacjonalistami. Stojąc tu, upamiętniamy wszystkie Polskie Ofiary ukraińskiego ludobójstwa.

Czołem Wielkiej Polsce!