84. lecie Obozu Wszechpolskiego

Obóz Wszechpolski jest rdzennie Polskim Ruchem Narodowym, który swe myśli przewodnie czerpie z tradycji Narodu, z jego bohaterskiej przeszłości.

Dwa lata temu 20 marca 2018 roku w 82 rocznicę powstania Narodowej Organizacji Politycznej „Obóz Wszechpolski” została wznowiona jego działalność.

Celem Obozu Wszechpolskiego jest wszechstronny rozwój Państwa Polskiego, zapewnienie narodowi Polskiemu, pełnych rządów w państwie, umocnienie wśród wszystkich Polaków podstaw religii katolickiej i nadanie jej prymatu panującej.

Polska musi posiadać ustrój, który zapewni jej panowanie prawa, równowagę wewnętrzną, rządy w państwie tylko najwartościowszym po polsku czującym obywatelom.

Polska musi posiadać potężną armię, opartą o zorganizowany naród, zdolną do odparcia wszelkiej napaści.

Polska musi wytworzyć ustrój gospodarczy, który upowszechni własność prywatną, unarodowi kapitał, rozwinie średni przemysł, handel i rzemiosło, odbuduje i zapewni dochód z gospodarki rolnej, zagwarantuje słuszną płacę pracownikowi fizycznemu, będzie mógł dać pracę wszystkim, którzy jej szukają i są do niej zdatni, sprawiedliwie i równomiernie opodatkuje społeczeństwo.

Polska musi zabezpieczyć miliony Polaków na obczyźnie przed wynarodowieniem.

Obóz Wszechpolski dąży w całej pełni do realizacji programu narodowego.

Obóz Wszechpolski na pytanie, dlaczego państwo polskie istnieje, dlaczego zostało odbudowane? Odpowiada: dlatego, że naród polski, któremu wrogowie państwo zniszczyli, ziemię jego rozdarli, pozostał przywiązany do swej ojczyzny, nie przestał dla niej pracować i za nią walczyć, dążył bez względu na wielkość ofiar do odbudowania własnego państwa i cel swój osiągnął. A jakim sposobem ma być zachowane to państwo na przyszłość? Istnieć i rozwijać się będzie tylko, jeżeli naród polski będzie czuwał nad jego losami, jeżeli będzie walczył o jego pomyślność, o jego potęgę i strzegł jego granic.

W tym nikt go nie zastąpi.

Wynika z tego, że Państwo Polskie to państwo narodu polskiego, którego byt opiera się na tym narodzie, to jest na Polakach. Do Polaków należy prowadzić to państwo, w nim rządzić. Rządzić po polsku zaś znaczy kierować się wyłącznie interesami narodu polskiego.

Bez nas nie doszłoby do zrozumienia wartości pierwiastków narodowych i katolickich w życiu polskim. Bez nas wreszcie nie byłoby ostoi myśli politycznej, myśli, na której można by oprzeć byt Polski i budować jej przyszłość.

W 84. lecie Obozu Wszechpolskiego uprzytomnić należy sobie i przeciwnikom naszym, że walka o narodową Polskę ukończona nie jest, że po zwycięstwie idei narodowej w Polsce przyjść musi zwycięstwo czynu narodowego. Idei narodowej realizować w Polsce nie mogą ci, co zbankrutowali z ideą Państwową. Ideę narodową w Polsce wprowadzać w życie muszą zastępy Obozu Wszechpolskiego.

Dziś 20 marca 2020 roku przypominamy sylwetkę naszego kolegi mgr. Praw Teodora Glenska.

Teodor Glensk urodził się 6 listopada 1901roku w Tarnowie Opolskim. Był prawnikiem, narodowo-katolickim działaczem społecznym, członkiem organizacji „Zet” w Poznaniu, tajnego kierownictwa Związku Akademickiego Młodzieży Wszechpolskiej, organizatorem Obozu Wielkiej Polski w Poznańskiem, był także członkiem Stronnictwa Narodowego i wreszcie Obozu Wszechpolskiego, w którym zasiadał w Zarządzie Głównym w 1939 r. Pod jego kierownictwem działała placówka Obozu Wszechpolskiego na Śląsku w Szopienicach. W tych działaniach posługiwał się pseudonimem „Teodor Stefański”.

Zawodowo kierował Ośrodkiem Wychowawczym w Szopienicach. Wchodził również w skład Diecezjalnej Rady Akcji Katolickiej. Był również dyrektorem Biura Sejmu Śląskiego, członkiem Delegatury Rządu w Londynie. W 1926 roku poślubił Marię, z którą miał trójkę potomstwa — dwóch synów i córkę.

Teodor Glensk, powstaniec śląski, z początkiem II wojny światowej musiał uciekać z Katowic. W stolicy działał w Śląskiej Okręgowej Delegaturze Rządu. Jak wynika ze sporządzonych dokumentów przez jego współpracowników, był jednym z najlepszych konspiratorów, powodem tego było uruchomienie głównej siedziby spotkań śląskich działaczy w jego Warszawskim mieszkaniu.

Ze względu na dobrą pozycję w „śląskiej grupie„, jego adres znany był też w Londynie, co rychło przyczyniło się do jego aresztowania. Skoczek wysłany do kraju nie nauczył się na pamięć adresu Teodora Glenska. Dane z miejscem zamieszkania oraz jego nazwiskiem, – miał spisane na kartce. Podczas lądowania został zastrzelony przez Niemców i Gestapo, które przejęło dokumenty konspiracyjne i zapiski.

31 grudnia 1941 roku został aresztowany Teodor Glensk z całą rodziną (żoną i trojgiem dzieci, najmłodsze miało 7 tygodni). Dzięki dobremu tłumaczeniu się przed komendantem i wstawiennictwu dobrze usytuowanego Niemca udało się wyjść wszystkim z Pawiaka.

Pomimo wszystko Teodor Glensk nie chciał uciekać za granicę, uznał, że jest potrzebny w kraju, by po wygranej wojnie odbudowywać Polskę.

Jednak niedługo po tym zdarzeniu został schwytany kolejny cichociemny z adresem Teodora Glenska. Niemcy nie mieli po raz kolejny zamiaru wypuścić uwikłanego w ruch oporu Teodora Glenska. Historia jeszcze raz się powtórzyła. Kolejny skoczek z Londynu został ujęty i również posiadał przy sobie adres naszego kolegi Teodora Glenska. To już był koniec.

Torturowany w trakcie śledztwa, został przewieziony do Auschwitz, tam zarejestrowano go pod numerem 41667. Teodor Glensk, z rozkazu Himmlera, został rozstrzelany w Auschwitz w dniu 22 sierpnia 1942 roku o godz. 17.00.

Czołem Wielkiej Polsce!