101. rocznica podpisania Traktatu Wersalskiego

W 101. rocznicę podpisania Traktatu Wersalskiego Obóz Wszechpolski stoi przy pomniku wybitnego męża stanu i polityka-Romana Dmowskiego w Warszawskim Ujazdowie, gdzie na cokole jest umieszczony cytat z wielkiego Jego dzieła Myśli nowoczesnego Polaka: Jestem Polakiem więc mam obowiązki polskie

101 lat temu został podpisany Traktat Wersalski przez Romana Dmowskiego. To bardzo ważne wydarzenie w skali Europy, które spowodowało odzyskanie przez Polskę niepodległości, było to zwieńczenie olbrzymiej pracy politycznej Romana Dmowskiego i całego Obozu Narodowego w czasach I wojny światowej. Zatem 28 czerwca, a nie 11 listopada odzyskaliśmy niepodległość. Ongi władze poszczególnych państw Europy odbierały Ojca Polskiego Nacjonalizmu jako reprezentanta Polskiego Narodu, dzięki wcześniejszemu formułowaniu i realizacji jego celów politycznych w ramach Komitetu Narodowego Polskiego.

Nie kto inny jak Roman Dmowski podejmował decyzje w sprawie Polskich granic, prowadził walkę dyplomatyczną. Sto jeden lat temu gabinety władzy ówczesnych stolic świata stały przed Nim otworem. W rzeczy samej osiągnął to, ponieważ nie ulegał, nie podporządkowywał się innym, twardo, konsekwentnie, należycie reprezentował interes Narodu Polskiego.

Obóz Wszechpolski jako struktura przedwojennego Stronnictwa Narodowego kultywuje, myśli Romana Dmowskiego pamiętając o tej ważnej dacie w historii Polski.

Traktat Wersalski formalnie zakończył, I wojnę światową. Podpisano go 28 czerwca 1919 roku, a ratyfikowany został 10 stycznia 1920 roku w Paryżu, z tą datą wszedł w życie.

Czołem Wielkiej Polsce!