85. lecie Obozu Wszechpolskiego

Obóz Wszechpolski jest rdzennie Polskim Ruchem Narodowym, który swe myśli przewodnie czerpie z tradycji Narodu, z jego bohaterskiej przeszłości.

Trzy lata temu 20 marca 2018 roku w 82. rocznicę powstania Narodowej Organizacji Politycznej „Obóz Wszechpolski” została wznowiona jego działalność.

Celem Obozu Wszechpolskiego jest wszechstronny rozwój Państwa Polskiego, zapewnienie narodowi Polskiemu, pełnych rządów w państwie, umocnienie wśród wszystkich Polaków podstaw religii katolickiej i nadanie jej prymatu panującej.

Polska musi posiadać ustrój, który zapewni jej panowanie prawa, równowagę wewnętrzną, rządy w państwie tylko najwartościowszym po polsku czującym obywatelom.

Polska musi posiadać potężną armię, opartą o zorganizowany naród, zdolną do odparcia wszelkiej napaści.

Polska musi wytworzyć ustrój gospodarczy, który upowszechni własność prywatną, unarodowi kapitał, rozwinie średni przemysł, handel i rzemiosło, odbuduje i zapewni dochód z gospodarki rolnej, zagwarantuje słuszną płacę pracownikowi fizycznemu, będzie mógł dać pracę wszystkim, którzy jej szukają i są do niej zdatni, sprawiedliwie i równomiernie opodatkuje społeczeństwo.

Polska musi zabezpieczyć miliony Polaków na obczyźnie przed wynarodowieniem.

Obóz Wszechpolski dąży w całej pełni do realizacji programu narodowego.

Obóz Wszechpolski na pytanie, dlaczego państwo polskie istnieje, dlaczego zostało odbudowane? Odpowiada: dlatego, że naród polski, któremu wrogowie państwo zniszczyli, ziemię jego rozdarli, pozostał przywiązany do swej ojczyzny, nie przestał dla niej pracować i za nią walczyć, dążył bez względu na wielkość ofiar do odbudowania własnego państwa i cel swój osiągnął. A jakim sposobem ma być zachowane to państwo na przyszłość? Istnieć i rozwijać się będzie tylko, jeżeli naród polski będzie czuwał nad jego losami, jeżeli będzie walczył o jego pomyślność, o jego potęgę i strzegł jego granic.

W tym nikt go nie zastąpi.

Wynika z tego, że Państwo Polskie to państwo narodu polskiego, którego byt opiera się na tym narodzie, to jest na Polakach. Do Polaków należy prowadzić to państwo, w nim rządzić. Rządzić po polsku zaś znaczy kierować się wyłącznie interesami narodu polskiego.

Bez nas nie doszłoby do zrozumienia wartości pierwiastków narodowych i katolickich w życiu polskim. Bez nas wreszcie nie byłoby ostoi myśli politycznej, myśli, na której można by oprzeć byt Polski i budować jej przyszłość.

W 85. lecie Obozu Wszechpolskiego uprzytomnić należy sobie i przeciwnikom naszym, że walka o narodową Polskę ukończona nie jest, że po zwycięstwie idei narodowej w Polsce przyjść musi zwycięstwo czynu narodowego. Idei narodowej realizować w Polsce nie mogą ci, co zbankrutowali z ideą Państwową. Ideę narodową w Polsce wprowadzać w życie muszą zastępy Obozu Wszechpolskiego.

Czołem Wielkiej Polsce!