Wesołego Alleluja!

Obchody Wielkanocy straciły na swej pierwotnej wyrazistości. W ten okres wkrada się coraz więcej komercji, a we współczesnych zabieganych czasach traktujemy go jako okazję na odpoczynek, może nawet krótki wyjazd wypoczynkowy. Odchodzimy od tradycyjnych obrzędów, których młode pokolenia już nawet nie znają, a przynajmniej znaczna część młodych.

Nie tak to jednak wyglądało kilkadziesiąt lat temu. Pielęgnowanie tradycji i kultywowanie rozmaitych obrzędów oraz zwyczajów było niezwykle ważnym elementem obchodów Wielkanocy. Te zmiany pokazuje obraz dzisiejszej Polski. Zniszczenia tego dokonali o lokajskiej mentalności rządziciele III RP.

Wbrew iluzjom hermeneutycznym, nie da się pogodzić życia ze śmiercią, prawdy z fałszem, Tradycji z rewolucją, wiary katolickiej z nowymi doktrynami.

Wszystkim trwającym jeszcze w ciemnościach fałszywych religii, życzymy zmartwychwstania, za łaską Bożą, do wiary katolickiej – jedynej prawdziwej wiary, jedynej wiary dającej zbawienie.

A wszystkim radującym się już skarbami wiary katolickiej – w kulcie, doktrynie i moralności – życzymy wiernego wytrwania do końca.

Wesołego Alleluja!

Szanownym Czytelnikom, Sympatykom i Członkom Obozu Wszechpolskiego.

Czołem Wielkiej Polsce!