79 lat temu został aresztowany przez Niemców Teodor Glensk

Mgr. Praw Teodor Glensk urodził się 6 listopada 1901 roku w Tarnowie Opolskim. Był prawnikiem, narodowo-katolickim działaczem społecznym, członkiem organizacji „Zet” w Poznaniu, tajnego kierownictwa Związku Akademickiego Młodzieży Wszechpolskiej, organizatorem Obozu Wielkiej Polski w Poznańskiem, był także członkiem Stronnictwa Narodowego i wreszcie Obozu Wszechpolskiego, w którym zasiadał w Zarządzie Głównym w 1939 r. Pod jego kierownictwem działała placówka Obozu Wszechpolskiego na Śląsku w Szopienicach. W tych działaniach posługiwał się pseudonimem „Teodor Stefański”.

31 grudnia 1941 roku został aresztowany nasz kolega Teodor Glensk z całą rodziną (żoną i trojgiem dzieci, najmłodsze miało 7 tygodni).

Torturowany w trakcie śledztwa, został przewieziony do Auschwitz, tam zarejestrowano go pod numerem 41667. Teodor Glensk, z rozkazu Himmlera, został rozstrzelany w Auschwitz w dniu 22 sierpnia 1942 roku o godz. 17.00.

Czołem Wielkiej Polsce!