1 września 2021 r. znicze Obozu Wszechpolskiego zapłonęły przy kamieniu pamiątkowym poświęconym bohaterskiemu Płk. Antoniemu Władysławowi Żurowskiemu

82 lata temu Niemcy napadły na Polskę. 1 września 1939 r. wojska niemieckie bez wypowiedzenia wojny przekroczyły o świcie na całej niemal długości granice Rzeczypospolitej, rozpoczynając tym samym pierwszą kampanię II wojny światowej.

We wrześniu 1939 roku w agresji na Polskę przy boku wojsk niemieckich udział wzięły wojska słowackie i ukraińskie. Były to oddziały współpracującego z Niemcami rządu ks. Józefa Tiso, które maszerując, bez walk przez nie broniony teren Bieszczadów w Baligrodzie dołączyły już do wojsk niemieckich, oraz sformowany przez Abwehrę Legion Ukraińskich Nacjonalistów pod dowództwem członków prowidu OUN Romana Suszki i Osypa Bojdunyka. Składał się on z dwóch batalionów (kureni) i liczył około 600 żołnierzy, a jeden z jego pododdziałów dotarł aż pod Lwów. Kureniami dowodzili: por. Osyp Karaczewśkyj „Swoboda” oraz por. Jewhenij Hutowicz „Norim”.

W wyniku ataków ukraińskich we wrześniu 1939 roku straciło życie około 6 – 8 tysięcy Polaków. Był to skutek roznieconego szowinizmu ukraińskiego, ale także „zwykłej” zachłanności ukraińskiego chłopstwa rabujących Polakom dobytek.

Władze Obozu Wszechpolskiego uczciły pamięć obrońców ojczyzny. Zapłonął znicz przy kamieniu pamiątkowym, który stoi w sercu warszawskiej „Nowej Pragi”, pomiędzy ulicami 11 Listopada, Ratuszową i Inżynierską. Znajduje się tu bowiem Skwer, który od 1998 roku nosi imię Ppłk. Antoniego Żurowskiego – dowódcy 6 Obwodu Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej – Praga.

W 82. rocznicę tego nikczemnego, tchórzliwego ataku na naszą Ojczyznę, Obóz Wszechpolski oddaje cześć wszystkim pomordowanym Polakom, przez Niemców i Ukraińców.

Czołem Wielkiej Polsce!