102. rocznica podpisania Traktatu Wersalskiego

W 102. rocznicę podpisania Traktatu Wersalskiego Obóz Wszechpolski stoi przy ulicy Marszałkowskiej 21/25, w Warszawskim Śródmieściu Południowym. Przed wojną był w tym miejscu dom ul. Marszałkowska 21, w którym mieszkał Roman Dmowski, dom ten już nie istnieje — został zniszczony w czasie II wojny światowej.

Upamiętniamy wybitnego męża stanu i polityka-Romana Dmowskiego, autora m.in. wielkiego ponadczasowego dzieła, Myśli nowoczesnego Polaka, którego cytat: Jestem Polakiem więc mam obowiązki polskie…, jakże dzisiaj jest aktualny.

102 lata temu został podpisany Traktat Wersalski przez Romana Dmowskiego. To bardzo ważne wydarzenie w skali Europy, które spowodowało odzyskanie przez Polskę niepodległości, było to zwieńczenie olbrzymiej pracy politycznej Romana Dmowskiego i całego Obozu Narodowego w czasach I wojny światowej. Zatem 28 czerwca, a nie 11 listopada odzyskaliśmy niepodległość. Ongi władze poszczególnych państw Europy odbierały Ojca Polskiego Nacjonalizmu jako reprezentanta Narodu Polskiego, dzięki wcześniejszemu formułowaniu i realizacji jego celów politycznych w ramach Komitetu Narodowego Polskiego.

Nie kto inny jak Roman Dmowski podejmował decyzje w sprawie Polskich granic, prowadził walkę dyplomatyczną. Sto dwa lata temu gabinety władzy ówczesnych stolic świata stały przed Nim otworem. W rzeczy samej osiągnął to, ponieważ nie ulegał, nie podporządkowywał się innym, twardo, konsekwentnie, należycie reprezentował interes Narodu Polskiego.

Obóz Wszechpolski jako struktura przedwojennego Stronnictwa Narodowego kultywuje, myśli Romana Dmowskiego pamiętając o tej ważnej dacie w historii Polski.

Traktat Wersalski formalnie zakończył I wojnę światową. Podpisano go 28 czerwca 1919. roku, a ratyfikowany został 10 stycznia 1920. roku w Paryżu, z tą datą wszedł w życie.

Czołem Wielkiej Polsce!