11 lipca 2021 r. – 78. rocznica zbrodni Ludobójstwa dokonanego przez Ukraińców na Polakach

W niedzielę 11 lipca 2021 r. – w 78. rocznicę ludobójstwa ukraińskiego – obchodzimy, Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich szowinistów na Polakach.

22 lipca 2016 r. została ustanowiona specjalna uchwała Sejmu. 11 lipca jest rocznicą „Krwawej niedzieli” z 1943 r., w której trakcie na ziemi Wołyńskiej doszło do masowego ludobójstwa na Polakach.

W niedzielę 11 lipca 1943 roku Ukraińcy dopuścili się zaplanowanego napadu na niespełna 100 polskich miejscowości, przeważnie w powiatach kowelskim, horochowskim i włodzimierskim. Była to kulminacja mordów mających miejsce od lutego 1943 roku do wiosny 1945 roku. Tylko tego dnia jest bardzo prawdopodobne, że zginęło ok. 8 tys. Polaków – przeważnie kobiety, dzieci i starcy. Polacy ginęli od kul, siekier, wideł, noży i innych narzędzi, często w kościołach w trakcie Mszy św. i nabożeństw. Tę zbrodnię, pion śledczy IPN zakwalifikował jako ludobójstwo, przeprowadzili Ukraińcy na Polakach na Wołyniu, Galicji Wschodniej, także części Lubelszczyzny, Podkarpacia i Polesia. W latach 1943–1945 zamordowano co najmniej 100 tys. Polaków.

W Gdańsku 11 lipca 2021 r. Obóz Wszechpolski, przy pomniku poświęconym pamięci eksterminacji etnicznej ludności polskiej na Wołyniu od lutego 1943 r. do lutego 1944 r., upamiętnił Polskie Ofiary ukraińskiego ludobójstwa.

Pomnik znajduje się w Gdańskim Śródmieściu na rogu ul. Stolarskiej i Katarzynki.

Czołem Wielkiej Polsce!