Obóz Wszechpolski w Muzeum Niepodległości

Obóz Wszechpolski 18 lipca 2021 roku zawitał do głównej siedziby Muzeum Niepodległości w Warszawskim Śródmieściu Północnym. W Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów przy al. Solidarności 62 zapoznaliśmy się z wieloma wystawami, były to:

I. Wystawa. Polonia Restituta. O Niepodległość i granice 1914-1921.

Wystawa plakatów i druków ulotnych poświęcona wydarzeniom, które miały miejsce między 1914. i 1921. rokiem na ziemiach polskich. Po wybuchu I. Wojny Światowej Polacy żyjący wówczas w zaborach dostrzegli szansę na uzyskanie niepodległości. Koniec wojny i nominalne powstanie niepodległej Polski było dopiero początkiem drogi do utrwalenia jej niepodległości i ustalenia korzystnych granic.

Na wystawie – prześledziliśmy wszystkie etapy walki o niepodległość w ujęciu chronologicznym. W podświetlonych gablotach zobaczyć można bogatą kolekcję biżuterii patriotycznej oraz odznak, medali i plakiet związanych z tematem wystawy. Bardzo ważną częścią wystawy są pamiątki i dokumenty dotyczące konferencji pokojowej w Paryżu w 1919. roku. Można zobaczyć rękopis memoriału Romana Dmowskiego ws. polskiej granicy zachodniej z lutego 1919. roku, pisany odręcznie w języku francuskim, mapy z postulowanymi przez polską delegację granicami, paszporty dyplomatyczne Romana Dmowskiego i przepustki upoważniające do wejścia do Sali Lustrzanej Pałacu w Wersalu na podpisanie traktatu pokojowego.

II. Wystawa. Z Orłem Białym przez wielki. Symbol władców, państwa i narodu.

Orzeł Biały przez wieki, symbol władców, państwa i narodu. Dumny znak Orła Białego ze złotą koroną i potężnym dziobem, z szeroko rozpostartymi skrzydłami, fantazyjnym ogonem i groźnymi szponami towarzyszy nam przy wielu okazjach. Ten znak ma długą historię, która splata się z dziejami naszego państwa i narodu.

Odwiedzając, wystawę można poznać dzieje Orła Białego od czasów legendarnych, poprzez formy przed heraldyczne, czy różne ujęcia stylistyczne kolejnych epok. Najcenniejsze na wystawie są zbiory przedstawiające zarówno artystyczne, jak i użytkowe formy Orła Białego z ostatnich dwustu lat.

III. Wystawa. Kresy i bezkresy w zbiorach Muzeum Niepodległości.

Kresy i Bezkresy – to wystawa, na której można zobaczyć dokumenty, zdjęcia i fotografie poświęcone m.in. miastu Lwów, zaprezentowano też ikonografię dotycząca życia kulturalnego i naukowego Lwowa. Sporo miejsca poświęcono Krzemieńcowi, a także pamiątkom pochodzącym z Wilna.

Część wystawy zatytułowana „Bezkresy” została poświęcona zbrodni ludobójstwa dokonanej na polskich jeńcach wojennych osadzonych w obozach specjalnych NKWD – przedstawia trudną adaptację zesłanych i przepełnione tęsknotą życie codzienne.

IV. Wystawa. Historia Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów.

Pałac został wzniesiony ok. 1727 r. przez Jana Jerzego Przebendowskiego. W latach 1768-1831 własność rodu Kossowskich. Przebudowany został nieznacznie według projektu Szymona Bogumiła Zuga. W latach 1863-1912 należał do Jana Zawiszy, a od 1912 do księcia Janusza Franciszka Radziwiłła, ordynata na Ołyce i właściciela Nieborowa. Został zniszczony w czasie walk powstańczych. Odbudowany w latach 1948-1949.

V. Wystawa. Aktywna Kultura Pamięci. Kobiece doświadczenie obozu koncentracyjnego.

Wystawa ta popularyzuje historię, ułatwia, szczególnie młodemu pokoleniu, wyobrażenie i zrozumienie, czym było doświadczenie obozu koncentracyjnego dla kobiet. Wystawa jest refleksją nad tekstami kobiet dotyczącymi ich obozowych przeżyć. Prezentuje archiwalne rysunki wykonane przez polskie artystki, więźniarki lagrów, nawiązujące do obozowych doświadczeń kobiet i próbujące przekazać obozowe doświadczenie kobiet.

VI. Wystawa. Sławę nam znaczono stworzyć… – zbiory związane z odrodzeniem Polski w dwudziestoleciu międzywojennym.

Ekspozycja prezentuje zbiory związane z odrodzeniem Polski w dwudziestoleciu międzywojennym. Porusza m.in. temat budowy Gdyni, ówczesnego podejścia do patriotyzmu, czy powstań śląskich.

VII. Wystawa. POIiŚ o przeszłości – odkrycia archeologiczne i paleontologiczne.

Na wystawie można obejrzeć eksponaty odnalezione podczas budowy II. linii metra: szczątki zwierząt prehistorycznych oraz artefakty świadczące o trudnej wojennej historii Warszawy.

Już na sam koniec zamieniliśmy kilka słów z kierownikiem X. Pawilonu Cytadeli Warszawskiej Janem Engelgardem.

Czołem Wielkiej Polsce!