706 lat Bożego Ciała w Polsce

706 lat temu wprowadzono uroczystość Bożego Ciała do kalendarza świąt w Kościele. Papież Urban IV, w sierpniu 1264 roku ogłosił bullę, na mocy której Boże Ciało stało się świętem całego Kościoła. Papież Klemens V w 1314 roku odnowił święto Bożego Ciała, a wprowadził je do kalendarza świąt w całym Kościele w roku 1317 papież Jan XXII. Na ziemiach Polskich uroczyste procesje Bożego Ciała łączą się z manifestowaniem przynależności narodowej. To ważna i piękna rocznica.

Czołem Wielkiej Polsce!